صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | پست الکترونیک | پیام نما


3056997_705.jpg

ليست داروهاي ممنوعه بيماران فاويسم چاپ

به پیوست لیست داروها وموادی که در افراد مبتلا به کمبود آنزیم G6PD و فاویسم باید با احتیاط مصرف شود و از طرف favism  association  ، G6PD  Deficiency  منتشر شده است

بسمه تعالی

ONE ITALIANA  FAVISMO –DEFICIT  DI G6PD  ( ONLUS)

DRUGS  AND  FOODSTUFF   TO   AVOID

[  Drug names in red  are of high  risk  to  all deficiency  types .]

For whom

Risk Level

Molecular   Formula  

Name

Medic Asian

High

C8 HN  O

Acetanilide (acetanilid)

ALL

High

C8 H10  N2  O

Acetylphenylhydrazine ( 2- phynlacetohydrazide)

ALL

High

C14 H14  NNA2  O6S3

Aminophenazone (aminopyrine)

ALL

LOW

C13 H17  N3  O

Antazoline ( antistine)

ALL

LOW

C17 H19  N 3 O

Arsine

ALL

High

As- H3

Beta- Naphthol (2- Naphthol)

ALL

LOW

C6 H  O6

Chloramphenicol

ALL

High

C10 H  O

choroquined

Medic Asian

High

C11 H12   C12  N2  O5

Ciprofloxacin b

Medic Asian

High

C18 H26  CL N 3

Colchicine

Medic Asian

High

C17 H18  FN 3   O3

Dapsone(diaphenylsulfone ) ِ

ALL

LOW

C22 H25  N 2 O2  S

ِDimercaprol

ALL

High

C12 H12 N2 O2S

Dopamine(l- dapa)

ALL

High

C3 H8 OS2

ِDoxorubicin

ALL

LOW

C17 H21  N  O

Furazolidone

ALL

LOW

C8 H11  N  O2

Glibenclamide

Medic Asian

High

C22 H29  N  O11

Glucosulfone(glucosulfone  sodium)

ALL

High

C8 HN3  O5

Isobuty  Nitrite

Medic Asian

High

C32 H28  CL  N3  O5  S

Isoniazid

ALL

High

C24 H34  N2 NA 2  O18

Menadiol  Sodium Sulfate (Vitamin K 4 Sodium Sulfate

Medic Asian

High

S3

Menadiol (menaphtone )

ALL

High

C4 H N  O2

  Menadiosodium Bisulfite (Vitamin K 3 Sodium Bisulfite)

ALL

High

C6 HN3  O

Mepacrine (Quinacrine)

ALL

High

C11 HNA2  O8S2

Mesalazine-5- A minosalicylic Acid (paraminosalicylic )

ALL

High

C11 H  O2

Methltioninium  Chloride  (methylene  blue)

ALL

High

C11 H8  O2  NaHSO3

Nalidixic Acidb

Medic Asian

High

C10 H

Naphtalene, Pure (naphtalin)

ALL

High

C6 HN 4 O3S

Niridazole